Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Dorcas

Naam Vereeniging Dorcas
Plaats Middelharnis
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1830 (eerste vermelding)
Einddatum 1927 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning in kleding van m.n. ouden van dagen

Activiteit

'Ondersteuning in onderkleederen wordt verstrekt, meest aan ouden van dagen. Het bestuur onderzoekt en beslist. Nu en dan heeft huisbezoek plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 440.

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving

Archief

Het archief van de Vereeniging Dorcas 1830-1927 bevindt zich in het Streekarchief Goeree-Overflakkee. (vermelding in de archiefgids, inventaris niet op de website van het Streekarchief te raadplegen).