Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gemiloes chasodiem

Naam Gemiloes chasodiem
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd, zo ook: Gemiloth Gasodim (Regl. 1886)
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1943 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuningte bieden bij het begraven van geloofsgenoten, zowel mannen als vrouwen

 

Activiteit

Het verlenen van godsdienstige bijstand aan stervenden;

het waken bij overledenen;

het leren bij overledenen;

het zorgen voor een lijkstatie;

het dragen van het lijk naar de laatste rustplaats;

het maken van het graf en

de teraardebestelling.

'Het geld dat bij een begrafenisplechtigheid opgehaald werd, werd terstond aan de armen uitgereikt.' (Laansma)

Heeft als deelnemer

het damesbestuur ‘Gemilath Gazadim’ bestaande uit drie regentessen, benoemd voor drie jaar, dat verantwoordelijk was voor het wassen, kleden en kisten van overleden vrouwen. (Laansma)

Bestuursleden

Het eerste bestuur werd gevormd door J.H. de Leeuw, voorzitter, M. de Wolff, vice-voorzitter, J. van Leer, penningmeester, A. Berlijn en L. Hamburg, assessoren en B. Frank, secretaris. (Laansma)

Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de Ned. Israëlitische Gemeente te Zutphen.

S. Laansma, De Joodse Gemeente te Zutphen (Zutphen 1977) 41, 42.

Opmerkingen

ad richtgroep:

stervenden en doden

inkomsten:

contributies, boetes bij verzuim en ordeverstoring

ad publicaties van de vereniging:

bevindt zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates:1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam

 

Laansma noemt ook de Maatschappij tot Nut der Israëlieten en de Vereeniging Weezenzorg, die hij aangetroffen heeft in de 'Opgave van Joodse verenigingen te Zutphen (1940/1941) aan de Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te Arnhem', echter zonder enige verdere gegevens, ook niet over de oprichting ervan.

 

Archief

Het archief van de begraafvereniging is gedeponeerd bij het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente te Zutphen, dat onder nr. 284 wordt bewaard in het Regionaal Archief Zutphen.

Het bevat:

Akten betreffende voorschotten van het kerkbestuur aan de vereniging ‘Gemiloes Chasodim’, met vermelding van de aflossingen, 1885-1886.

Spaarbankboekje van de Spaarbankvereeniging Zutphen, nr. 7343. Ten name van de instelling “Gemiloes Chasodiem”, 1927-1943;

Spaarbankboekje van de Spaarbankvereeniging Zutphen, nr. 12183. Ten name van vrouwenvereniging ‘Gemilath Gazadim’, 1907-1937.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement der Mannen-vereeniging Gemiloth Gasadim binnen de IsraĆ«litische Gemeente te Zutphen (Zutphen 1886).