Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot voorkoming van bedelarij door rondreizende behoeftige Israëlieten aan de huizen der ingezeten Israëlieten te Utrecht

Naam Vereeniging tot voorkoming van bedelarij door rondreizende behoeftige Israëlieten aan de huizen der ingezeten Israëlieten te Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1855 (eerste vermelding)
Einddatum 1855 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bedelarij bij joden in Utrecht door rondreizende arme joden te voorkomen

Activiteit

het voorkomen van bedelarij in Utrecht door rondreizende arme joden

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

het 'Kasboek van uitgaven van de "Vereeniging tot voorkoming van bedelarij door rondreizende behoeftige Israëlieten aan de huizen der ingezeten Israëlieten te Utrecht" 1855, bevindt zich in het archief van de in de 20ste eeuw opgerichte Vereeniging "Hachnosas Ourechiem" (steun aan doortrekkenden), dat deel uitmaakt van het archief van de Nederlandsche Israëlitische Gemeente te Utrecht (1541) 1789-1965 (1979), dat onder toegangsnummer 825 wordt bewaard in het Utrechts Archief.