Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Dames-bezoeksters der cellulaire gevangenis

Naam Vereeniging Dames-bezoeksters der cellulaire gevangenis
Alternatieve namen
  • Vrouwenvereeniging tot het bezoeken der veroordeelde vrouwen in de cellulaire gevangenis (Blankenberg)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1850 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bezoeken van cellulair in plaats van in groepen opgesloten vrouwelijke gevangenen

en het verleenen van hulp bij het eindigen van de straftijd (Blankenberg)

Activiteit

het bezoeken van cellulair in plaats van in groepen opgesloten vrouwelijke gevangenen

en het verleenen van hulp bij het eindigen van de straftijd (Blankenberg)

Opgegaan in

de Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijk gevangenen te Amsterdam, zelf opgericht in 1840.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 929.

F. de Haan en Romke van der Heide, Vrouwen-Vereenigingen, Dames-Comité's en feministen' in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 23ste jng. 1997, nr. 3, 306.

Opmerkingen

ad einddatum en relaties:

De Haan en Van der Heide vermelden niet wanneer de vereniging Dames-bezoeksters opging in de vrouwenvereniging.