Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging: Door Handwerken Weldoen

Naam Vereeniging: Door Handwerken Weldoen
Plaats Beverwijk
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1878 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Weduwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand wordt gegeven aan weduwen en behoeftige groote gezinnen.' (Blankenberg)

Activiteit

'[de onderstand] bestaat uit voorwerpen tot kleeding en ligging. Men moet in de gemeente wonen om voor hulp in aanmerking te komen. Een onderzoek wordt naar den toestand der aanvragers ingesteld door vrijwillige vrouwelijke bezoekers; het bestuur beslist op de aanvragen om onderstand.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 448.

De eerste vermelding is ontleend aan de archiefgegevens.

 

Archief

Archiefstukken van/m.b.t. de Vereeniging Door Handwerken Weldoen bevinden zich in het archief van de R.K. parochie Overveen (Noord-Hollands Archief toegangsnummer 285) waaronder: 'Register van ontvangsten en uitgaven, met ledenlijsten, 1878-1887' (inv. nr. 378)