Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Middelburg van -

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Middelburg van -
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1869 (oprichting)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzorgen, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden. 

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijk beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités.

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Bestuursleden

In 1785:

Egbert Johannes Wernard Koch, voorzitter, Edmond Hendrik Frans Willem Mathon, vice-voorzitter, Frederik Nagtglas, penningmeester, Jacobus Wilhelmus de Raad, secretaris en dr. Adriaan Abraham Fokker.

In 1880:

Egbert Johannes Wernard Koch, voorzitter, dr. Jan Cornelis de Man, vice-voorzitter, Fredrik Nagtglas, penningmeester, Jacobus Wilhelmus de Raad, secretaris en dr. Johannes Petrus Berdenis van Berlekom.

Verantwoording gegevens

Gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de omschrijving van het verenigingsarchief en aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

ad oprichtingsdatum:

Zeeuw jaarboekje over 1880.

ad bestuursleden:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1875 en 1880 (Middelburg 1875 en 1880).

Opmerkingen

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen gemaakte en gewonde militairen en, in vredestijd, zieken en gewonden in het algemeen.

ad einddatum:

de afdeling is opgegaan na 1902 opgegaan in de huidige vereniging Het Rode Kruis te Middelburg, dat bestaat uit de districten Walcheren, Schouwen Duiveland en Oosterschelde.

Archief

Het archief van het Comité Hulp Gekwetste en Zieke Krijgslieden Middelburg (Rode Kruis) 1869-1902 wordt onder toegangsnummer 1375 bewaard in het Zeeuws Archief (de inventaris is nog niet op de website van het Zeeuws Archief te raadplegen).