Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische zieken en kraamvrouwen "Saädath Joledoth Wecholiem"

Naam Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische zieken en kraamvrouwen "Saädath Joledoth Wecholiem"
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 juli 1867 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige joodse zieken en kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

het (doen) ondersteunen van behoeftige joodse zieken en kraamvrouwen

Bestuursleden

in 1891:

S.I. de Vries, voorz., J.S. Frank, penningm., M.L. Kattenburg, secr., N. Weill, mevr. M. Konijn-Cohen, mevr. D. Joles-Blok

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 795.

ad doelstelling, activiteit, (bestuurs)leden en laatste vermelding:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1891 en voor 1904 (Haarlem 1891, 1904) resp. 193 en 423.

Opmerkingen

De vereniging telde in 1899 70 leden, die een wekelijkse contributie van 5 of 2 1/2 cent betaalden. (Blankenberg en Jaarboekjes)