Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Gasthuispenning"

Naam Vereeniging "De Gasthuispenning"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum augustus 1898 (oprichting)
Einddatum 1942 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het steunen van opname van arme katholieken in het St. Franciscus-Gasthuis te Rotterdam

Activiteit

Het doen rondgaan van (dames-)zelatrices langs Rotterdamse parochianen/leden, om er een dubbeltje per maand op te halen, zodat opname van meer (arme) katholieke zieken in het St. Franciscusgasthuis mogelijk zou zijn.

Oprichters

oprichter pater Patricius Meijer

Bestuursleden

Eerste directeur Pater P. Meijer

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan M.J. van Lieburg, Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992 (Rotterdam 1992) 120-123.

Opmerkingen

ad einddatum:

'om tenslotte in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog volledig ten onder te gaan'. (Van Lieburg 123)

leden:

Leden waren zij, die zich verbonden maandelijks een dubbeltje af te dragen aan de zelatrices van de vereniging; in ruil daarvoor kon men, na tenminste een jaar contribueren, rekenen op een H. Mis na het overlijden.

Archief

Het archief van de Vereeniging 'De Gasthuispenning' maakt deel uit van het archief van het Sint Franciscus Gasthuis dat onder toegangsnummer 687 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam; het bevat slechts

'Stukken betr. de Vereeniging De Gasthuispenning, 1892-1942.'