Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap tot Nut en Genoegen, afdeeling "Moederlijke Liefdadigheid"

Naam Genootschap tot Nut en Genoegen, afdeeling "Moederlijke Liefdadigheid"
Plaats Assendelft
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1857 (oprichting)
Einddatum 1923 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen.

Activiteit

'Gedurende negen dagen [wordt] aan behoeftige kraamvrouwen (bij hare derde of latere bevalling) ondersteuning verstrekt; deze bestaat uit: kleederen voor kraamvrouw en kind en - waar dit door den dokter wordt noodig geacht - ook uit melk en eieren.' (Blankenberg)

Neemt deel aan

en vormt tezamen met de andere afdeling(en) het Genootschap tot Nut en Genoegen.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 795.

Gegevens ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

Het archief van het Genootschap tot Nut en Genoegen te Assendelft bevindt zich in het Gemeentearchief Zaanstad onder toegangsnummer PA-167. Het archief bevat uit de 19e eeuw:

Notulenboeken, 1857-1921;

Kasboek, 1857-1923;

Ledenlijsten, 1899-1923;

Nota's en rekeningen, 1884-1923.

Of deze stukken ook de damesafdeling betreffen is niet duidelijk.