Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Damesvereeniging tot verstrekking van kleederen aan minvermogenden

Naam Damesvereeniging tot verstrekking van kleederen aan minvermogenden
Plaats Alblasserdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Ouderen, Weduwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleding aan minvermogenden en soms voeding aan zieken te verstrekken

Activiteit

'Kleederen worden verstrekt aan oude lieden boven de 60 jaar en weduwen boven de 50. Nu en dan bij ziekte uitdeelingen in levensmiddelen. Een onderzoek naar de behoefte wordt ingesteld, huisbezoek heeft plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 437.