Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van de H. Liduina

Naam Vereeniging van de H. Liduina
Plaats Oegstgeest
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'tot ondersteuning van behoeftige parochianen'

Activiteit

het verzorgen van zieken en het uitdelen van versterkende middelen aan behoeftige zieken (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 588.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 409.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 776.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 740.

Opmerkingen

De geraadpleegde Pius-Almanakken vermelden alleen de naam van de vereniging, niet van de bestuursleden.