Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Anna Paulowna-vereeniging

Naam Anna Paulowna-vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 12 maart 1851 (oprichting)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het bezorgen van kleedingstukken voor kinderen van behoeftigen, die op de "Anna Paulowna-bewaarschool" zijn geplaatst, en het bevorderen der belangen van gezegde school, zoo door de dames-bestuurderessen der school, als door de werkende leden, daarin onderscheiden van de kontribuerende leden'

Activiteit

'het bezorgen van kleedingstukken voor kinderen van behoeftigen, die op de "Anna Paulowna-bewaarschool" zijn geplaatst, en het bevorderen der belangen van gezegde school (...)'

Oprichters

'De oprichtsters zijn: de dames J.M. Heijse, S.D.L. Verbeek, A.M. Lingeman, tevens bestuurderesse van de bewaarschool, J.M. Jacobi, M.A. Broms, tevens bestuurderesse van de bewaarschool, R. Gullen, S.J. van Campen, M.J.C. Claus, L.A. Eckstein, A.C.A. Gullen, J.J. Heijse, tevens bestuurderesse van de bewaarschool, J.G. Sesbrugger, M.C. de Roever, W.E. de Roever, A.C. Uckerman, A.C.A. Verbeek, A.A. Woldsen, A.J. Woldsen en C.M.L. Wolff.'

Bestuursleden

Het bestuur wordt gevormd door drie van de oprichtsters: J.J. Heijse, M.A. Broms en A.M. Lindeman.

Vergaderplaats

elke dinsdag van de maand in het locaal van de Anna Paulowna-bewaarschool.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 356. (Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC])

Opmerkingen

als inkomsten worden vermeld de jaarlijkse bijdrage van f. 1,50 van de kontribuerende leden