Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Werkverschaffing aan Blinden

Naam Vereeniging tot Werkverschaffing aan Blinden
Alternatieve namen
  • Vereniging tot Werkverschaffing aan Zeeuwsche Blinden of aan hulpbehoevende Blinden (archieftitel)
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1863 (oprichting)
Einddatum 1990 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

zooveel mogelijk, alle blinden in Zeeland op te nemen in eene Werkinrigting, opdat ze aan de bedelarij onttrokken en met nuttigen handen-arbeid bezig gehouden worden. (Goossens)

Activiteit

Het door stoelen matten, matten vlechten, borstelmaken enz. de blinden in staat stellen voor zichzelf een weekgeld te verdienen in de werkplaats aan de  Kalvermarkt.

Twee maal per week werd er onderwijs in het lezen gegeven door middel van het tastgevoel. Alle blinden uit Zeeland werden kosteloos opgenomen. De vereniging gaf aan elke blinde boven zijn of haar werkloon een vaste wekelijkse toelage. (inventaris)

Werkt samen met

de zustervereniging te Rotterdam, althans in de eerste jaren. (inventaris)

Bestuursleden

In 1875 en 1880:

Jacobus Koole, voorzitter, Johannes van den Thoorn, penningmeester, Jan Frederik Rest, secretaris en de leden: H.J. van den Berge, Jan Daniël Aartsen van Eijndhoven en Daniël Jan Donkers.

correspondenten in 1875:

G. Verdoorn te Aardenburg; J.W. de Koster te Breskens; P. Zoeter te Bruinisse, G. Bouman te Colijnsplaat; L. de Fouw te Goes; J. Kerpesteijn te Kortgene; A. van der Pijl te Neuzen; B. de Die te Oostburg; J. Luijk te Scherpenisse; P.J. van Bortel te Schoondijke; M. Lebbe te St. Maartendijk; M. de Mol Azn. te Veere; C. Stevens te Vlissingen, P. van Houte te Westkapelle, C.D. van Noppen te Wissenkerke, G.P. van Noppen te Yzendijke en M. Couvée te Zierikzee.

In het jaarboekje van 1880 worden de correpondenten niet genoemd.

Eigen gebouw (adres)

In eerste jaren werd een werkplaats aan de Kalvermarkt gehuurd;

in het jaar 1865 werd het huis wijk E nr 137 aan de Bree als werklokaal aangekocht.

Koninklijk Besluit 17 juni 1865 nr. 61; 27 juli 1894
Staatscourant

20 juli 1865

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2222
Verantwoording gegevens

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

ad bestuurders:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1875 en 1880 (Middelburg 1875 en 1880).

ad Koninklijk Besluit

behalve aan Goossens ook ontleend aan het Register van de Staatscourant van 1894

Opmerkingen

De inkomsten van deze vereniging bestonden uit contributies van leden en begunstigers, verkoop van door de blinden vervaardigde voorwerpen, vergoeding van door hen verrichte reparaties en de opbrengst van de jaarlijks gehouden verloting. (inventaris)

activiteit en uitgaven:

Alle blinden uit Zeeland werden kosteloos opgenomen. De vereniging gaf aan elke blinde boven zijn of haar werkloon een vaste wekelijkse toelage. De kosten van hun verpleging kwamen echter niet ten laste van de vereniging, deze werden betaald door de gemeente waar zij als armlastige waren geregistreerd.

Archief

Het archief van de Vereniging tot Werkverschaffing aan Zeeuwse Blinden 1863-1990 wordt onder toegangsnummer 1355 bewaard in het Zeeuws Archief. Het bevat aan 19e eeuws materiaal:

Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, 1863-1917, etc.;

Afschriften van uitgaande stukken, 1865-1912;

Akte houdende bewijs van eigendom van een huis en erf te Koudekerke aan de Singel (afschrift), 1895.