Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland, afdeling Haarlem

Naam Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland, afdeling Haarlem
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1864 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'aan herstelde onvermogende krankzinnigen zooveel mogelijk hulp te verleenen' (Jaarboekje)

Activiteit

het verlenen van zoveel mogelijk hulp aan mensen die van krankzinnigheid zijn hersteld

Afdeling van

de landelijke vereniging Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland, eveneens opgericht in 1864 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

in 1891:

mr. A.J. Rethaan Macaré en mr. A.J. Heshuijsen

Verantwoording gegevens

De gegevens zin ontleend aan het Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1891 (Haarlem 1891) 196.

ad oprichtingsdatum:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 430.