Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting, Afdeeling Haarlem en omstreken van de -

Naam Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting, Afdeeling Haarlem en omstreken van de -
Alternatieve namen
  • de Koepokinrichting (gangbare verkorte naam)
  • Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting voor Haarlem en omstreken (sinds de afdeling in 1881 een zelfstandige vereniging werd en zich aansloot bij de Vereeniging van inrichtingen tot bevordering der Koepokinenting in Nederland)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1873 (oprichting)
Einddatum 1922 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bevorderen van de vaccinatie tegen de pokken in Haarlem en omstreken

Activiteit

het instandhouden van een Parc-Vaccinogène in Haarlem om zo de koepokinenting te bevorderen

Afdeling van

de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting, opgericht in 1872 en gevestigd te Rotterdam. Sloot zich in 1881 als zelfstandige vereniging aan bij deze landelijke vereniging, die omgevormd was tot de Nederlandsche Vereeniging van inrichtingen tot bevordering der koepokinenting.

Bestuursleden

in 1891:

A. van Stralen, Voorzitter, Mr. A.A. Land, Secretaris, Ph. S. Frank, Directeur van het Parc-Vacconigène,

H. van de Berg, Arts, vaccinateur, C.A.L. Rodelstürz, Arts, idem; Dr. H.L. van Linden van den Heuvell, Arts, idem; Dr. H. Prins Visser, Arts, idem.'

Verantwoording gegevens

ad naam, doelstelling, activiteit, oprichtingsdatum:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1891 1e jrg. (Haarlem 1891) 115

ad laatste vermelding:

gegevens ontleend aan de inventaris van het onder nr. 3119 in het Noord-Hollands Archief bewaarde archiefmateriaal: notulen, kasboek, begroting e.d. lopen tot 1922.

 

Verslag van de Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der Koepokinenting in Nederland over de jaren 1881-1883 (Den Haag z.j.) 4.

 

Opmerkingen

ad leden:

medici en contribuerende leden, niet-medici

ad richtgroep:

zieken, preventief.

 

Archief

Het archief van de afdeling Haarlem en omstreken van de Nederlandse Vereeniging tot Bevordering der Koepokinenting wordt onder toegangsnummer 3157 bewaard in het Noord-Hollands Archief (NHA). De inventaris is nog niet op de website van het NHA te raadplegen.

Het onder nr. 3119 bewaarde archief getiteld: Collectie van opgeheven verenigingen, commissies, comités en andere groeperingen te Haarlem bevat o.m. een bestand afkomstig van de afdeling Haarlem van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Noord-Hollands Archief
Naam collectie Collectie van opgeheven verenigingen, commissies, comités en andere groeperingen te Haarlem, Afdeling Haarlem en omstreken van de Nederlandse vereniging tot bevordering van de koekopinenting
Beheersnummer 3119
Toegang inventaris
Reglementen ja

Reglementen, 1872, 1881 en 1905.

 

Ledenlijsten ja

Ledenlijst, 1880.

 

Notulen ja

Notulen van de bestuurs- en van de ledenvergaderingen, 18 april 1872 -20 maart 1922.

Jaarverslagen ja

Verslag omtrent de werkzaamheden, 1873-1876, 1882, 1892-1904, 1906, 1908-1917.

Correspondentie ja

Stukken, ingekomen bij en uitgegaan van het bestuur, (1871) 1872-1921.

Financiële stukken ja

Kasboekjes, 1893-1922;

Begrotingen, vastgesteld door de algemene vergadering, 1884-1885, 1893-1922;

Rekening en verantwoording van de penningmeester, goedgekeurd door de algemene kwijtingen van het beheer van de penningmeester, 1907-1916, 1921-1922.

Opmerkingen algemeen

Het onder toegangsnummer 3157 in het Noord-Hollands Archief bewaarde archief van de vereniging is nog niet gedigitaliseerd; inventaris in band 50.1 inv. nrs. 561-573.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de werkzaamheden van het Parc-vaccinogène te Haarlem (Haarlem 1873-1920).