Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Hulpvereeniging tot ondersteuning van de Johannes Stichting

Naam Hulpvereeniging tot ondersteuning van de Johannes Stichting
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1894 (oprichting)
Einddatum 1910 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Dak- en thuislozen, Geesteszieken, Gehandicapten, Ouderen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het helpen instandhouden van de Johannes Stichting

Activiteit

het vervaardigen van kledingstukken voor de verpleegden van de Stichting te Nieuwveen door leden van de zusterkrans, die hun wekelijkse vergadering daartoe benutten,

het persoonlijk rondbrengen van het verenigingsblad De Barmhartigheid in Amsterdam

Heeft als deelnemer

de Zusterkrans als organisatie van de vrouwelijke leden van de vereniging.

Werkt samen met

de Vereeniging Johannes Stichting, opgericht in 1887 en gevestigd te Nieuwveen.

Verantwoording gegevens

A.A. Hakker, Vereniging Johannes Stichting 1887-1990: meer dan een eeuw christelijke zorgverlening (Utrecht 1997) 34, 35.

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

'Onduidelijk is wat er met deze hulpvereniging is gebeurd, maar waarschijnlijk is de vereniging in 1910 opgeheven, toen haar secretaris J. Nunnikhoven, die eigenaar was van de drukkerij waar De Barmhartigheid werd gedrukt, om duistere redenen het blad niet langer mocht uitgeven. In die tijd verminderde, mogelijk door deze affaire, de belangstelling van de Amsterdamse leden voor de jaarvergaderingen van de Vereniging.' (Hakker 35)