Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Gezondheidskolonies

Naam Vereeniging voor Gezondheidskolonies
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zwakke en ziekelijke schoolgaande kinderen te verbeteren

Activiteit

het financieren van het verblijf van arme ziekelijke kinderen te Utrecht in het koloniehuis te Apeldoorn

Eigen gebouw (adres)

een koloniehuis te Apeldoorn

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 81.