Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Stormfonds (Het -) of de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers der gemeente Monster en van hen, die bij het redden van schipbreukelingen het leven mochten verliezen

Naam Stormfonds (Het -) of de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers der gemeente Monster en van hen, die bij het redden van schipbreukelingen het leven mochten verliezen
Plaats Monster
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1889 (eerste vermelding)
Einddatum 1966 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vissers, Weduwen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vissers
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verleenen van onderstand aan de nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers uit de gemeente Monster en van hen die bij het redden van schipbreukelingen het leven mochten verliezen (Goossens)

Activiteit

het verleenen van onderstand aan de nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers uit de gemeente Monster en van hen die bij het redden van schipbreukelingen het leven mochten verliezen (Goossens)

Koninklijk Besluit 6 april 1889 nr. 97
Staatscourant

18-05-1889

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2264
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding in de inventaris van het archief van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, K.Z.H.M.R. (Gemeentearchief Rotterdam nr. 306), dat het ‘Stukken betreffende de overname van het "Stormfonds", met bijlagen 1905, 1963-1966’ bevat.