Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulpbetoon"

Naam Vereeniging "Hulpbetoon"
Plaats Zwijndrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'De vereeniging zorgt voornamelijk voor zieken en werkloozen.' (Blankenberg)

Activiteit

'Men ondersteunt niet in geld, doch in levensmiddelen, brandstoffen en ligging en dekking. Er wordt niet op godsdienstige gezindte gelet. Het onderzoek wordt ingesteld door onbezoldigde wijkcommissarissen, in de zes wijken waarin de gemeente verdeeld is. Het bestuur beslist over de aanvragen.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 383.