Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Tabitha

Naam Tabitha
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1831 (oprichting)
Einddatum 1896 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Haar doel is ondersteuning van eerlijke en oppassende armen van alle gezindten'. (Smissaert)

Activiteit

Het inzamelen van gelden bij gegoede ingezeten der stad (Utrecht). Van het geld worden stoffen aangekocht 'die onder opzicht en op kosten van de werkende leden tot kleederen worden vervaardigd en uitgereikt, zoowel aan bizondere personen en huisgezinnen, als aan verschillende inrichtingen, diakonieën, bewaarscholen enz.' (Smissaert)

Verantwoording gegevens

H. Smissaert, Armenzorg in Nederland gemeente Utrecht (Amsterdam 1896) 316-317. (in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en statistiek bewerkt door H.S.);

Smissaert baseerde zich deels op:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 9.

Opmerkingen

'De vereeniging Tabitha (...) bestaat uit 12 dames, werkende leden. (...) Voor contribuerende leden, die f. 10.- of meer bijdragen, zijn bij de presidente enkele kleedingstukken [om uit te delen] verkrijgbaar.' (Ebbenhorst Tengbergen, 9)

Behalve uit contributies bestaan de inkomsten uit giften en inschrijvingen.

Smissaert geeft een staatje van inkomsten en uitgaven over de jaren 1886-1890.