Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ziekenverpleging "Het ziekenhuis te Heerenveen"

Naam Vereeniging tot ziekenverpleging "Het ziekenhuis te Heerenveen"
Plaats Heerenveen
Provincie Friesland
Begindatum 2 januari 1899 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

om in eene ziekeninrichting te Heerenveen door pleegzusters te doen verplegen zieken uit alle standen der maatschappij zonder onderscheid van woonplaats, doch bij voorkeur die welke wonen in het zuidelijk gedeelte van de provincie Friesland, en die, welke verpleging behoeven voor eene chirurgische behandeling of wegens het lijden aan eene acute ziekte (Staatscourant)

Activiteit

het oprichten en instandhouden van een ziekenhuis voor met name de bewoners van de zuidelijke helft van Friesland

Koninklijk Besluit 20 februari 1899 nr. 10
Staatscourant

4-3-1899

Verantwoording gegevens

ontleend aan de Staatscourant van 4 maart 1899.

Opmerkingen

Waarschijnlijk bevat het artikel 'Ziekenhuis - en wijkverpleging te Heerenveen in vroegere jaren: opening van het nieuwe ziekenhuis te Heerenveen' in: Nieuwsblad van Friesland van 18 oktober 1929 dat te raadplegen is in de bibliotheek van Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum meer informatie over deze vereniging.