Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Kinderkleeding"

Naam Vereeniging "Kinderkleeding"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 12 januari 1893 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'te voorzien in de dringende behoefte aan kleeding en schoeisel bij de leerlingen der O.I. scholen 1e klasse en daarmee gelijk te stellen bijzondere scholen.' (Falkenburg)

'Onderstand uitsluitend aan kinderen van 6-13 jaren die de school trouw bezoeken en gemis aan kleedingstukken hebben.' (Blankenberg)

Activiteit

De uitdeeling geschiedt twee malen 's jaar, in April en in October. Er wordt niet gelet op de godsdienstige gezindte der geholpenen. Een onderzoek wordt door een der 9 bestuurders vooraf ingesteld, bij het hoofd der school waar het betrokken kind schoolgaat; geven die inlichtingen geen voldoende inzicht in den toestand, dan worden ook de ouders bezocht. Men moet zich aanmelden aan het kantoor der vereeniging.' (Blankenberg)

Heeft als deelnemer

een dames 'Propagandacommissie'

Eigen gebouw (adres)

Oude Schans no. 49.

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I: Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 318-319. (In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Mirjam Broekman, Vrouwen en het beschavingsoffensief te Amsterdam, 1870-1912 (Scriptie UVA 2008) 24, 39.

ad laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 447.

Opmerkingen

ad begindatum:

Op 12 januari 1893 vormde de in de winter van 1890-1891 gevormde ad hoc Commissie Kinderkleeding zich om tot de Vereeniging Kinderkleeding 'teneinde stelselmatige propaganda te bevorderen en meer eenheid en vastheid in de te volgen gedragslijn te verkrijgen (...). Velen harer leden zijn onderwijzers en onderwijzeressen, dus van nabij bekend met de in dit opzicht bestaande behoeften.' (Falkenburg)Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Jansen, C.W., 'Kinderkleeding te Amsterdam', in: Tijdschrift voor armenzorg (Amsterdam 2e jrg. (1901)) 185-189.

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Voor het Schoolkind. Vereeniging voor kinderkleeding te Amsterdam. Huishoudelijk Reglement 1904 (Amsterdam 1904).
  • Jaarverslag Vereeniging voor Kinderkleeding te Amsterdam (Amsterdam 1905-1919).