Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Wormerveer

Naam Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Wormerveer
Plaats Wormerveer
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1800 (eerste vermelding)
Einddatum 1920 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het op plaatselijke niveau helpen standhouden van het instituut tot het opvoeden en onderwijzen van doofstommen te Groningen

 

Activiteit

Het op plaatselijke niveau innen van contributies, giften e.a. inkomsten ten behoeve van het Instituut te Groningen waar doofstomme kinderen leren spreken (géén gebarentaal!) volgens een van de abt van l'Epée overgenomen method, vervolgens lager onderwijs genieten en een 'handwerk' leren (...). (inventaris archief Instituut voor doofstommen in de Groninger Archieven);

bemiddelen bij de aanmelding van nieuwe leerlingen uit hun ressort en het onderhouden van het contact tussen leerlingen en hun ouders

Afdeling van

ofwel 'departement van' het Instituut voor doofstommen te Groningen, opgericht in 1790.

Bestuursleden

Directeuren van het departement in 1810: Pieter Smit van Gelder, Leendert Klein en Remmert Laan.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en levensbeschouwing:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad oprichtingsdatum en laatste vermelding:

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

ad relatie en (bestuurs-)leden:

ontleend aan het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen

 

Opmerkingen

ad begin- en einddatum: De afdeling is opgericht op 12 maart 1800  en waarschijnlijk na 1853 opgeheven, maar op 7 april 1887 weer opgericht.

Het recentste in de inventaris vermelde archiefstuk is van 1920.

 

aantal leden in 1810: 37.

Archief

Het archief van het Instituut voor doofstommen, afdeling Wormerveer 1800-1953; 1887- wordt onder toegangsnummer PA-19 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad.

(0,06; inventaris; openbaar). Het bevat het volgende archiefmateriaal:

Notulen van het bestuur, 12 mrt. 1800-6 juni 1848, 7 april 1887;

Kasboeken, 1815-1826, 1833-1848;

Jaarverslagen van de hoofddirectie van het Instituut van Doofstommen, 1823, 1825, 1853, 1886, 1920.

In het Nationaal Archief bevindt zich onder toegangsnummer 2.01.12 het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken 1796-1813; dossier nr. 937 daarvan bevat het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen te Groningen.