Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christen Geheelonthouders-Verbond

Naam Christen Geheelonthouders-Verbond
Alternatieve namen
  • Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Groningen (vanaf 1883)
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 25 oktober 1863 (oprichting)
Einddatum 2 november 1883 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'mede te arbeiden om de maatschappij van de vloek der bedwelmende dranken te verlossen' (Valeton, in De stem der liefde, 1e jrg. nr. 7, 51)

Activiteit

Valeton schrijft in nov. 1883 dat de 'vroeger opgerichte Verbonden [zoals deze geheelonthoudersvereniging] vooral zochten hen die misbruik van sterken drank maakten, te dringen en over te halen, in hun tijdelijk en eeuwig belang daarvan afstand te doen en alzoo leden van het Verbond te worden], zodat het Verbond vaak zwakke leden telde, die vroeger of later weer afvielen.' (De stem der liefde, 1e jrg. nr. 7, 51)

Heeft als deelnemer

de Evangelisatie-/wijkverenigingen van de kluften 1, 2 en 4 te Groningen.

Voortgezet als

afdeling Groningen van de NCGOV in november 1883

Oprichters

Prof. J.J.P. Valeton en Mej. de Ranitz.

Eigen gebouw (adres)

'Op 25 October 1863 werd de eerste steen gelegd van het gebouw in den Kostersgang, waar (....) de vergaderingen der geheelonthouders gehouden konden worden'. "De Wereldstrijd" 2e jrg. (1893) nr. 48.

Verantwoording gegevens

Bijblad van "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 2e jrg. (1893) nr. 48.

De stem der liefde Maandblad van de Nationale Christen Geheelonthouders-Vereeniging, 1e jrg. nr. 7, 49-51.

Opmerkingen

ad einddatum:

Op 2 november 1883 wordt deze vereniging omgevormd tot afdeling Groningen van de NCGOV; 14 leden stappen kennelijk o.l.v. Valeton over naar de NCGOV.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief