Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Korps Schalisten

Naam Korps Schalisten
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1817 (eerste vermelding)
Einddatum 20 mei 1863 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het collecteren ten behoeve van de armen van de gemeente in het 10e van de 14 gemeentelijke kwartieren of wijken

Activiteit

geld bijeenbrengen voor de gemeentelijke bedeling

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

algemeen:

'In sommige kwartieren hadden zich de Schalisten tot vereenigingen of gezelschappen vereenigd, zoo ook in het 10e kwartier'.

Archief

Het archief van Korps Schalisten (collectanten) van het 10e kwartier wordt onder toegangsnummer 219-3 bewaard in het gemeentearchief Rotterdam. Het 'archief is sinds langen tijd in het bezit der gemeente en komt reeds voor in den Archiefinventaris van 1866 onder de afdeeling Armenverzorging XXI. Het bestaat uit:

Register der notulen, 1835-1863

Reglementen, wetten en naamlijsten der leden, 1817-1848