Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Rotterdam

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Rotterdam
Opmerkingen over naam van 1898 tot 1957: Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de belangen der jonge meisjes, afdeling Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1977 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bescherming van het jonge meisje "dat eenzaam is, of in gevaar verkeert, welke ook haar Nationaliteit, Godsdienst, beroep of stand".

Activiteit

'De activiteiten die de vereniging ontplooide om het gestelde doel te bereiken waren: stationswerk, maatschappelijke advies- en inlichtingenbureaus, tehuizen, (arbeids)bemiddelingsbureaus, clubhuizen, voogdij en ledenhulp.'

Afdeling van

de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisje, 'de Union' opgericht in 1892 en gevestigd te Utrecht.

Bestuursleden

In het onder genoemde krantenartikel uit 1933 wordt gesproken over vroeger tijden: 'Dat was in de tijd dat mevr. Havelaar-Swaving, mej. Elink Schuurman en andere dames uit den stand der gegoede Rotterdammers zich, door de liefde tot Jezus gedrongen, met de volle kracht van haar persoonlijkheid gaven aan het werk van redden en behouden, toen voor meisjes van buiten een veilig huis werd gezocht toen gestreefd werd', enz.

Het is niet zeker dat de genoemde dames de oprichtsters waren.

Verantwoording gegevens

Een knipsel uit een Rotterdamse krant, kennelijk uit 1933, met als kop: 'Een veertigjarige. Wat de "Union" deed en doet en wil doen', handelend over de Rotterdamse afdeling van de vereniging. Het zit gestopt in de brochure: 40 jaren Unionwerk in Amsterdam (uitgave van de Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes (Union), afdeeling Amsterdam, 1938), en wel het exemplaar dat in de Koninklijke Bibliotheek wordt bewaard.

Gegevens ontleend aan de (inleiding van de) inventaris van het archief van de landelijke vereniging te Utrecht (Utrechts Archief nr. 805-12).

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (evangelisch-christelijk)

leden:

Dit waren doorgaans vrouwen: mannen waren alleen op uitdrukkelijke uitnodiging welkom.