Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdewerk: "Oud Papier"

Naam Liefdewerk: "Oud Papier"
Alternatieve namen
  • Vereeniging "Liefdewerk Oud Papier"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 25 maart 1874 (oprichting)
Einddatum 1969 (opheffing)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (landelijk), Werklozen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'het financieel steunen van de Kerkelijke Staat, die door het conflict tussen Koning Victor Emanuel en Paus Pius IX in problemen was geraakt (...).' (inventaris )

het verschaffen van werk en het ondersteunen van R.K. liefdadige instellingen (Pius-Almanak)

 

Activiteit

het ophalen en te Amsterdam verzamelen van oud papier, om met de opbrengst van de verkoop ervan te proberen de doelstellingen te bereiken

Heeft als afdeling(en)

Het hoofdbestuur, Hoofd-comité geheten, zetelde te Amsterdam en vormde het overkoepelend bestuur van de volgende afdelingen of sub-comité's: Alkmaar, Amersfoort, Arnhem, Beverwijk Bolsward, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breukelen, Culemborg, Dinxperloo, Dokkum, Dordrecht, Fijnaart, Gendt, Gorinchem, Grave, Den Haag, Haarlem*, Harderwijk, Den Bosch, Hilversum, Leiden, de Lemmer, Medemblik, St. Michiels-Gestel, Nes op Ameland, Nieuwkoop, Nieuwveen-Zevenhoven, Noordwijk, Nijkerk, Nijmegen, Oosterhout, Rolduc, Purmerend, Schijndel, Sneek, Op 't eiland Texel, Tilburg, Vasse, Veghel, Volendam, Waalwijk, Westervoort, Workum en Zenderen.

Oprichters

'De Vereniging Liefdewerk Oud Papier werd op 25 maart 1874 te Amsterdam opgericht door de Haarlemse bisschop (...).' (inventaris)

Eigen gebouw (adres)

In het huizenblok Bloemgracht 65-79.

'In het lage gebouw was omstreeks 1914 links een van de wijklokalen van de Lutherse Diaconessen Inrichting gevestigd. In het rechter gedeelte zetelde de rooms-katholieke vereniging Liefdewerk Oud Papier die in tal van steden afdelingen had.
Het was een werkverschaffingsproject voor mensen met een verstandelijke beperking en armlastigen. Het papier werd in geel-wit geschilderde karren opgehaald.
De opbrengst van het verzamelde papier, touwen en dergelijke, dat met dekschuiten vol aangevoerd werd, moet aanzienlijk zijn geweest. De opbrengst was voor RK liefdadigheid. Het was papier sparen voor de Paus.' http://www.tussentaalenbeeld.nl/A60fc.htm: geraadpleegd op 26 maart 2011

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 115-118.

ad einddatum:

ontleend aan het jaar van overgang van de Vereniging Liefdewerk Oud-Papier (LOP) naar FINAS = Stichting tot Financiering van Sociaal Charitatieve Instellingen.

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Archief

Het archief van de Vereniging Liefdewerk Oud Papierte Amsterdam 1887-2001 (0,1 m., openbaar) bevindt zich onder toegangsnummer 740 in het Noord-Hollands Archief.

Ook bevindt zich archiefmateriaal in het archief van het R.K. bisdom Haarlem 1853-1965, dat onder toegangsnummer 306 wordt bewaard in het Noord-Hollands Archief (beperkt openbaar, 89 m.).

Een dossier met archiefstukken m.b.t. de vereniging Liefdewerk: "Oud Papier" over de periode  1916-1965 bevindt zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder no 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

 

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Noord-Hollands Archief
Naam collectie archief van de Vereniging Liefdewerk Oud Papier te Amsterdam 1887-1969
Beheersnummer 740
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,10 m.
Statuten ja

Statuten 1918, 1958, 1964, 1966

Notulen ja

Notulen van het landelijk bestuur (Hoofd-Comité) 1887 – 1969 met hiaten

Correspondentie ja

Correspondentie 1898, 1902, 1906-1907, 1964, 1968-1969, 1979

Financiƫle stukken ja

Financiële verslagen van de Vereniging Liefdewerk Oud Papier

1964-1966

Overige stukken ja

Historisch overzicht over de jaren 1874-2001 van de werkzaamheden van de Vereniging Liefdewerk Oud Papier en de Stichting FINAS, samengesteld door de laatste voorzitter W. Luiten 2001Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Liefdewerk oud papier: caritas en archieven (Den Bosch 2002).