Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwen-Vereeniging der Nederlandsch Hervormde Gemeente

Naam Vrouwen-Vereeniging der Nederlandsch Hervormde Gemeente
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1842 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen te steunen

Activiteit

het ondersteunen van armen

Verantwoording gegevens

ad jaar van oprichting:

ontleend aan de 'publicatie van de vereniging'

de overige gegevens zijn ontleend aan J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en i. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 401.

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad doelstelling en activiteit:

Zonder de nadere inlichtingen hebben Blankenberg c.s. deze vereniging ondergebracht in de categorie 'Bedeelingen'.

ad publicatie van de vereniging:

in de bibliotheek van het Westfries archief (nr. 123 H313).Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van den staat en de werkzaamheden der Vrouwen-vereeniging tot heil der armen in de Hervormde Gemeente te Hoorn (Hoorn eerste jaar 1843).