Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Gemilath Chasadim Kabranim" (het uitoefenen van weldadigheid en ondersteuning voor begrafeniskosten)

Naam Vereeniging "Gemilath Chasadim Kabranim" (het uitoefenen van weldadigheid en ondersteuning voor begrafeniskosten)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1876 (eerste vermelding)
Einddatum 1939 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

te waken voor de naleving van de voorschriften der Mozaïsche Wet bij ziekte en overlijden (Goossens)

 

Activiteit

stervende geloofsgenoten volgens de joodse rituelen bijstaan en helpen bij het begraven van de gestorvenen+   

 

Koninklijk Besluit 25 september 1876 nr. 7
Staatscourant

7 februari 1877

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1666
Verantwoording gegevens

de gegevens zijn ontleend

aan de archiefperiode van het verenigingsarchief

aan de 'Gewijzigde statuten van de Vereeniging Gemilath Chasadim Kabranim te Harlingen. - 8° Bijvoegsel tot de Nederl. Staatscourant 25 aug. 1925' die zich bevinden in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam

Opmerkingen

richtgroep, ook:

stervenden en doden

Archief

Archief van Pieus genootschap 'Gemilath Chasadiem Kabranim' te Harlingen is gedeponeerd bij het archief 'Joodse instellingen in Friesland' dat onder toegangsnummer 250 wordt bewaard in het Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum. De archiefperiode loopt van 1930 tot 1939.