Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth

Naam Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth
Plaats Weert
Provincie Limburg
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

rooms-katholieke armen kleding te verschaffen en rooms-katholieke kraamvrouwen te steunen

Activiteit

'de dames maken onder anderen kleedingstukken voor het magazijn van de St. Vincentius-Vereeniging' en 'R.K. kraamvrouwen worden bezocht door de dames-leden der vereeniging; haar wordt versterkend voedsel en luiermandsgoed gegeven.' (Blankenberg)

Werkt samen met

de Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te Weert.

Bestuursleden

Mej. Maria Clercx, presidente in 1894, 1899 en 1903; mej. Maria Kneepkens, penningmeesteresse in 1894 en secretaresse/magazijnmeesteresse in 1903; mej. Elisa Jansen, penningmeesteresse in 1899 en 1903; mej. Maria Ariens, secretaresse/magazijnmeesteresse in 1894 en mej. Anna Wouters in 1899.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 803-4.

overige gegevens:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 680.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Ned
erland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 511.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 911.