Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Sarepta", Steun voor Amsterdamsche Protestantsche Weduwen

Naam Vereeniging "Sarepta", Steun voor Amsterdamsche Protestantsche Weduwen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1869 (oprichting)
Einddatum 1973 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om Amsterdamsche Protestantsche Weduwen in staat te stellen zich een beroep of bedrijf te verschaffen (Goossens)

Activiteit

'(...) het verschaffen van instrumenten (naaimachine, mangel, strijkgereedschap, handkar, enz.); het verstrekken van een bedrag tot oprichting van eene affaire of tot versterking van een bestaande inventaris, tot meubileering voor kamerverhuring, tot storting van het noodige om een kiosk te bekomen, enz. In den winter worden wel eens spijskaartjes gegeven, als aanvulling bij de verstrekte hulp.' (Blankenberg)

Oprichters

M. van Os

Koninklijk Besluit 15 augustus 1870 nr. 29; 2 november 1894
Staatscourant

31-08-1870

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
149
Verantwoording gegevens

ad Koninklijk Besluit:

behalve Goossens ook het register van de Staatscourant van 1894

data ontleend aan archiefgegevens.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 387.

Archief

In het Nederlands Economisch-Historisch Archief bevindt zich onder Bijzondere Collecties nummer 704 het archief van het Zedelijk Lichaam "Sarepta" 1900-1935. Steun voor Protestantsche Weduwen. (0,1 m.; inventaris)

Het archief bevat o.m. een 'Lijst van bestuursleden sinds de oprichting door M. van Os in 1869, bijgewerkt tot 1941.'

In het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich in het archief van de Hervormde gemeente als tweede aanvulling (toegangsnummer 377.AAN): enkele 'Stukken betreffende Vereniging Sarepta. 1870-1973 (opheffing)'.