Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwenvereeniging Tabitha

Naam Vrouwenvereeniging Tabitha
Plaats Waddinxveen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de 'Vereeniging zorgt voornamelijk voor bejaarde personen en ouderlooze kinderen' (Blankenberg)

Activiteit

'de uitdeelingen bestaan uitsluitend in kleedingstukken welke eens per jaar verstrekt worden. De uitdeelingen geschieden alleen aan Protestanten. Onderzoek wordt ingesteld door de damesleden der Vereeniging, bij haar berust ook de beslissing.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 444.