Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting, afdeling Den Haag

Naam Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting, afdeling Den Haag
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum maart 1872 (oprichting)
Einddatum 31 december 1880 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bevorderen van de koepokvaccinatie en revaccinatie

Activiteit

vooral het propageren van het verbeteren van de methoden ter bestrijding van de pokken

Afdeling van

de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting opgericht te Den Haag in 1881 en gevestigd te Rotterdam.

Opgegaan in

's-Gravenhaagsche Vereeniging voor Koepokinenting, opgericht in 1871.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, preventief

ad leden:

medici en contribuerende leden, niet-medici

Archief

Het archief van de afdeling Den Haag van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting wordt onder no 38 bewaard in het Haags Gemeentearchief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Haags Gemeentearchief
Naam collectie Nederlandsche vereeniging tot bevordering der koepokinenting, afdeeling 's-Gravenhage en omstreken
Beheersnummer 38
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,125 m.
Reglementen ja

Reglement der afdeling 's-Gravenhage en omstreken, 1872.

Ledenlijsten ja

Alfabetisch ledenregister van de afdeling, 1872-1879;

Naamlijsten van leden der afdeling, 1872-1878.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de afdeling, 1872-1881.

Financiƫle stukken ja

Kasboek van de afdeling, 1872-1880.

Overige stukken ja
Opmerkingen algemeen

In dit afdelingsarchief bevinden zich van de Landelijke vereniging de

Handelingen van de algemene vergadering van de Nederlandsche Vereniging, 1873-1878 en de

Reglementen van de Nederlandsche Vereniging tot bevordering der koepokinenting, 1872.