Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder

Naam Vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder
Plaats Delft
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1857 (oprichting)
Einddatum 1857 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Personen van het vrouwelijk geslacht, die tot een ontuchtig leven vervallen zijn, tot een braaf christelijk leven terug te brengen en haar daarbij te behouden, alsmede zoodanige vrouwelijke personen, welke in dreigend gevaar verkeeren van tot zulke ellende te vervallen, daarvoor te behoeden.'

Activiteit

Het helpen financieren van instellingen bediend door de zusters van de congregatie van den Goeden Herder van Anger, voor de opvang van vrouwen die gevallen zijn of dreigen te vallen.

Afdeling van

de door de bisschop van Haarlem op 3 oktober 1856 opgerichte en goedgekeurde Vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder, die uit parochieel ingedeelde afdelingen bestond (zoals de Vincentiusvereeniging).

Oprichters

De bisschop van Haarlem

Verantwoording gegevens

Inventaris van het archief van de vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder.

Archief

Het archief van de vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder wordt onder toegangnummer 539 bewaard in het Gemeentearchief Delft. Het bevat:

Akte van oprichting door de Bisschop van Haarlem, 1857, 1 stuk;
Ledenregister z.d. [1857].