Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gereformeerde Vereeniging

Naam Gereformeerde Vereeniging
Alternatieve namen
  • Gereformeerde Vereeniging tot Armenzorg (Blankenberg)
Plaats Meliskerke
Provincie Zeeland
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bevordering van de belangen der Gereformeerden door het verleenen van stoffelijke hulp, voor zoover die blijken zal noodig te zijn, voor de verzorging van armen, voor de voorziening in geestelijke behoeften en voor het onderwijs der jeugd (Goossens)

Activiteit

het bevorderen van de belangen der Gereformeerden door het verleenen van stoffelijke hulp, voor zoover die blijken zal noodig te zijn voor de verzorging van armen, voor de voorziening in geestelijke behoeften en voor het onderwijs der jeugd

Koninklijk Besluit 13 december 1890 nr. 20
Staatscourant

12 december 1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2198
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 405.