Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot bevordering van het aanleren van ambachten, handwerken en kunsten onder de Israëlieten te Rotterdam

Naam Maatschappij tot bevordering van het aanleren van ambachten, handwerken en kunsten onder de Israëlieten te Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1849 (eerste vermelding)
Einddatum 1861 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Joden, Jongens, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme Rotterdamse Joden ambachten, handwerken en kunsten aan te leren

Activiteit

het aanleren van ambachten, handwerken en kunsten aan arme Rotterdamse Joden

Verantwoording gegevens

Gegevens, inclusief de eerste vermelding, ontleend aan de inventaris van het archief van de Nederlands-Israelitische Gemeente (NIG) (Rotterdam); de laatste vermelding is ontleend aan het jaartal van het recentste archiefstuk.

Opmerkingen

De publicatie van de vereniging, de ontwerp-statuten, bevinden zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam(Br. Ros. Regl. K-12).

Archief

Het archief van de Maatschappij maakt deel uit van de 'Archieven van commissies, stichtingen en verenigingen, die voor 1900 zijn opgeheven' in het archief van de Nederlands-Israelitische Gemeente (NIG) (Rotterdam), 1737-1971, dat onder toegangsnummer 29 wordt bewaard in het Rotterdams Gemeentearchief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie het archief van de Nederlands-Israelitische Gemeente (NIG) (Rotterdam), 1737-1971
Beheersnummer 29
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten van de Maatschappij, 1849

Notulen ja

Notulen van bestuursvergaderngen, 1852-1860;

Notulen van de algemene vergaderingen van de Maatschappij, met bijlagen, 1850-1861

Jaarverslagen ja

(Notulen van bestuursvergaderingen, 1852-1860;) alsmede halfjaarlijkse verslagen over staat en handelingen der Maatschappij, 1850-1860

Overige stukken ja

Akten houdende leercontracten, 1849-1851

Opmerkingen algemeen

Het archiefstukken van  de Maatschappij maken in het archief van de Israëlitische Gemeente te Rotterdam deel uit van de 'Archieven van commissies, stichtingen en verenigingen, die vóór 1900 zijn opgeheven'.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Ontwerp-statuten der Maatschappij tot bevordering van Ambachten, handwerken en kunsten onder de Israëlieten te Rotterdam van circa 1859 (circa 1859).