Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Steun der weduwen"

Naam Vereeniging "Steun der weduwen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Weduwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

joodse weduwen te ondersteunen

Activiteit

Het (doen) steunen van joodse weduwen.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 391.

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving

Opmerkingen

ad publicatie van de vereniging:

Deze bevindt zich in het bestand 'Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations  (dates: 1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de UVA'.

Archief

Het archief van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap dat onder toegangsnummer 1407 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam bevat de 'Notulen van de Algemene Vergadering der Vereeniging tot Ondersteuning aan Weduwen van Israël; Godsd. Onderwijzers in Nederland genaamd 'Steun der Weduwen' te Amsterdam, 1885 juni 30-1903 juli 16.'Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement der Vereeniging Steun der Weduwen (Amsterdam circa 1889).