Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke wijkvereeniging "Buurkerk" tot hulpbetoon bij den kerkelijken dienst in Wijk IV der Nederlandsch Hervormde Gemeente

Naam Christelijke wijkvereeniging "Buurkerk" tot hulpbetoon bij den kerkelijken dienst in Wijk IV der Nederlandsch Hervormde Gemeente
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 24 oktober 1883 (oprichting)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verlenen van ziekenzorg, ook via wijkverpleging, en van voedsel en kleding aan behoeftige inwoners van wijk IV

Activiteit

het bezoeken van zieken door een diacones, het zo nodig verschaffen van versterkende middelen en kleding, het geven van gelegenheid om een bad te nemen in het wijklokaal, waar ook dagelijks spreekuur wordt gehouden, 's morgens voor zieken en 's middags voor mensen met algemene problemen

Eigen gebouw (adres)

het Wijklokaal is gevestigd: Buurhofkerk nr. 2 te Utrecht.

Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 23-24.

ad laatste vermelding:

jaar van uitgave van de bron

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)