Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nieuwe Zuster-Vereeniging

Naam Nieuwe Zuster-Vereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het bezoeken en verzorgen van 'kranken, zwakken en ouden van dagen'.

Activiteit

'Kranken, zwakken en ouden van dagen worden in hunne woningen bezocht en gesteund, voornamelijk met voedsel en kleeding; een dameskrans arbeidt in het bizonder voor het vervaardigen der uit te deelen kleedingstukken.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 742.