Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Deventer

Naam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Deventer
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 9 oktober 1797 (oprichting)
Einddatum 1967 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en haar afdelingen waren primair gericht op het 'beschaven' van het Nederlandse volk, soms ging dat gepaard met vormen van filantropie, in het departement Deventer: het verzorgen van het Sinterklaasfeest op de stadsscholen voor kinderen van minvermogenden.

Activiteit

Het instellen in 1861 van de 'permanente' Sinterklaas-Commissie, 'die het Sinterklaasfeest op de stadsscholen voor kinderen van minvermogenden verzorgde, tot deze in 1920 werd vervangen door de Algemene Deventer Sinterklaascommissie.

Afdeling van

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht in 1784 te Edam en vanaf 1787 gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

ad leden:

W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (reds.), Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam 1984) 65.

De overige gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

 

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestantse inslag die in de loop der tijd minder dominant werd.

ad leden:

Tot circa 1900: mannen, zonder dat vrouwen expliciet werden uitgesloten, ze waren gewoon geen lid. Mijnhardt schrijft over het jaar 1864: 'Aan het afzonderlijk lidmaatschap van de vrouw werd toen nog helemaal niet gedacht. Dat komt pas weer 35 jaar later.' (Mijnhardt/Wichers)

Archief

Het archief van het departement Deventer van de Mij. tot Nut van 't Algemeen 1797-1967 wordt onder toegangsnummer 973 bewaard in het Stadsarchief Deventer. Het bevat aan archiefstukken m.b.t. Sinterklaas-Commissie:

Bij het Departementsbestuur ingekomen brieven van de Sinterklaas-Commissie. 1861-1930. 1 omslag
Jaarverslagen van de Sinterklaas-Commissie, uitgebracht aan het Departementsbestuur. 1881-1936. N.B. Geschreven of getypt. Onvolledig. 1 omslag
Afgehoorde jaarrekeningen van de Sinterklaas-Commissie. Voor de afhoorders. 1883-1932. N.B. Onvolledig. 1 omslag

Ook het archief van de Algemene Deventer Sinterklaascommissie (ADS), in 1920 opvolger van genoemde commissie van het Nut, waarvan het archief onder no 1344 eveneens wordt bewaard in het Stadsarchief Deventer bevat enkele dozen met 19e eeuws materiaal, waarvan m.n. 'doos 6 notulen 1860/1993' relevant lijkt te zijn.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Moltzer, J.E., Ter herinnering aan het Honderd-Jarig Bestaan van het Departement Deventer der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Deventer 1897).