Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van Geneeskundige Geheel-Onthouders voor Nederland en de Koloniƫn

Naam Vereeniging van Geneeskundige Geheel-Onthouders voor Nederland en de Koloniƫn
Alternatieve namen
  • Vereniging tot Bestudering en Bestrijding van Verslavingsziekten (titel van het eigen orgaan)
  • 'De Artsen Geheelonthouders Vereeniging' (Valeton e.a.)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1898 (oprichting)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

het zich geheel onthouden van alcoholische dranken en het ontkrachten van medische argumenten die pleiten tegen de geheel-onthouding

Activiteit

 - samenwerken met andere drankbestrijders (o.a. de NOPC) bij het lobbyen voor een betere drankwetsherziening;

 - het introduceren van buitenlandse artikelen over het alcoholvraagstuk in de Nederlandse (vak-)pers; het houden van lezingen hierover, m.n voor vakbroeders;

 - het financieel steunen van de Centrale Bibliotheek voor het alcoholvraagstuk

Oprichters

Dr. J. Kat, prof. dr. J.P.Th. van der Lith en 13 andere artsen, onder wie C. Bijl, A.H. Oort, F. Delker en Hanedoes.

Verantwoording gegevens

'Hedendaagsche stand der drankbestrijding (Slot)', in Het werk der Liefde. Tijdschrift gewijd aan de wetenschappelijke bestrijding der drinkgewoonten, Valeton e.a. (reds.), 7e jrg. (1901) 243.

C. Bijl, 'Brief over den toestand der beweging onder de Nederl. Artsen' in: Th. Postma Thz. en Th.W. v.d. Woude (reds.), De wegwijzer, maandschrift voor geheelonthouding, 1e jrg. (1898) 196-197.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 49, 394-395.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholici, ook preventief.

relaties:

Aanvankelijk wilde men een onderafdeling vormen van de Verein Abstinenter Aerzte des deutschen Sprachgebietes (op voorwaarde dat deze voortaan 'deutschen' door 'germanischen' zou vervangen).

leden: 30 in getal.

Archief

Het archief van de 'Artsen Geheelonthouders Vereeniging' maakt deel uit van het archief van de Nationale Commissie tegen Alcoholisme dat berust op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Het bevat geen archiefmateriaal over de eerste jaren vanaf 1898.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Wegwijzer. Maandschrift voor geheel-onthouding (Amsterdam 1898-1963).