Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Reisbelasting, afdeling Rotterdam

Naam Vereeniging Reisbelasting, afdeling Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1892 (oprichting)
Einddatum 1950 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

enige weken verblijf in de buitenlucht te bezorgen aan minvermogenden van elke gezindte, in de eerste plaats kostwinners, die dit tot herstel van gezondheid dringend nodig hebben

Activiteit

De vereniging zendt bij voorkeur volwassen, herstel behoevende personen voor vier weken of langer 'naar buiten' in de periode van april tot oktober. Een doktersverklaring omtrent de toestand van de behoeftige in kwestie is vereist.

Tot 1904 verzamelde de afdeling Rotterdam geld ten behoeve van de Hoofdvereniging te Utrecht, die de uit te zenden behoeftigen aanwees en hun reis naar en verblijf in een herstellingsoord bekostigde; na 1904 brachten de leden geld bijeen voor behoeftigen die door de afdeling zelf werden verkozen en wier verblijf in het herstellingsoord door de afdeling zelf werd bekostigd.

Afdeling van

de Vereeniging Reisbelasting opgericht in 1889 en gevestigd te Utrecht.

Verantwoording gegevens

inleiding van de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad leden:

De vereniging is opgericht door vrouwen en uit de dossierbeschrijving 'Financïële jaarverslagen van de penningmeesteresse der afdeling Rotterdam, 1920-1950' kan men afleiden dat vrouwen bestuursfuncties bleven vervullen. Om vast te kunnen stellen of ook alléén vrouwen lid van de vereniging konden worden is archiefstudie vereist.

Archief

Het archief van de afdeling Rotterdam (na 1904 een zelfstandige vereniging) van de Vereeniging Reisbelasting wordt onder toegangsnummer 383 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam.

Het bevat zo op het oog geen 19e eeuws archief van de afdeling, wel de jaarverslagen van de moedervereniging en een 'lijst van ontvangsten der leden over de jaren 1889-1950', die vermoedelijk ook van de moedervereniging afkomstig is.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Valeton-Voorhoeve, A. C., Reisbelasting in 1889: [verslag] (Utrecht 1889).