Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Spijsuitdeeling

Naam Vereeniging tot Spijsuitdeeling
Plaats Zierikzee
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

voedingsmiddelen aan behoeftige zieken te verstrekken.

Activiteit

'Gedurende het geheele jaar verstrekt deze vereeniging voedingsmiddelen aan behoeftige zieken, die zich aanmelden en van wie, na onderzoek is gebleken, dat zij niet bekend staan als slecht van gedrag. De uitdeeling van middageten geschiedt aan huis bij hen, die de portie geven; melk en eieren worden uitgedeeld bij een der leden van het bestuur, aan huis.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 492, 765.