Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap "Hachnosas Callo" (zorg voor armen bruiden)

Naam Genootschap "Hachnosas Callo" (zorg voor armen bruiden)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van de joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1730 (eerste vermelding)
Einddatum 1929 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om de twee à drie jaar - afhankelijk van de financieele situatie - israëlitische meisjes uit te huwen

Activiteit

het elke twee of drie jaar schenken van een huwelijksgift aan een of meer joodse meisjes (Falkenburg)

Bestuursleden

Het bestuur is in 1891 als volgt samengesteld: L. Herschel, voorzitter, M. de Leeuw, secretaris, S. Meerlo, penningmeester en E.J. Davidson en E. Swaan. (Pimentel)

Eigen gebouw (adres)

'het feestlokaal van de vereeniging Willemstraat te 's-Gravenhage' (Programma)

Verantwoording gegevens

M. Henriquez Pimentel, 'De Weldadigheidsinstellingen onder de Israëlieten te 's-Gravenhage', in: Haagsch Jaarboekje 1891, 46-72.

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 376. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Opmerkingen

ad begindatum:

Volgens Falkenburg bestaat het genootschap 170 jaar; in dat geval zou het rond 1730 opgericht zijn; de vereniging zelf hield het in 1929 op 1729 (zie ondergenoemd Programma)

inkomsten:

uit eigendommen, contributies der leden en giften van donateurs. (Falkenburg)

leden:

Ieder Israëliet van onbesproken gedrag, die de leeftijd van 18 jaren bereikt had kon, na vooraf bij ballotage aangenomen te zijn, lid worden.

ad publicaties van de vereniging:

Het ondergenoemd reglement/statuut bevindt zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de UVA.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement [van de] weldadige instelling Hachnosas Kallo (Den Haag c. 1853).
  • Programma ter gelegenheid der feestelijke herdenking van het 200-jarig bestaan van Hachnosas Kallo op zondag 20 kislew 5690 : 22 december 1929 in het feestlokaal van de vereeniging Willemstraat te 's-Gravenhage (1929).