Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Zusterlijke liefdadigheid

Naam Zusterlijke liefdadigheid
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Weduwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

weduwen en ouden van dagen te steunen, die door stand en geboorte weerhouden worden zich te wenden tot de Nederlandsch Hervormde Diakonie (Blankenberg)

Activiteit

het steunen van weduwen en ouden van dagen, die door stand en geboorte weerhouden worden zich te wenden tot de Nederlandsch Hervormde Diakonie

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 359.