Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdadigheidsvereeniging "Hulp en Steun" voor weezen van alle gezindten te Amsterdam

Naam Liefdadigheidsvereeniging "Hulp en Steun" voor weezen van alle gezindten te Amsterdam
Alternatieve namen
  • Weldaad en steun voor minvermogende weezen van alle religies. (register Staatscourant 1899)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulpbehoevende schoolgaande wezen te voorzien van onderkleding en schoeisel

Activiteit

'Het bestuur bepaalt, wanneer een zeker aantal weezen van kleeding zal worden voorzien; 3/5 van dit aantal wordt bij loting door de leden aangewezen, 2/5 door het bestuur. Voor die 2/5 worden eenige scholen aangewezen en de hoofden van die scholen geven namen van kinderen op. Daarna volgt een onderzoek; valt dit voor den betrokkene gunstig uit, dan volgt ook kleeding. Ook kunnen kinderen gekleed worden na aanvrage bij het bestuur. Ook half-weezen vallen onder deze soort hulp.' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Het adres van de vereniging was in 1899 'N. Heerengracht 83 te Amsterdam'. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 7 mei 1894; 16 februari 1895
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 655.

Register van de Staatscourant.

Opmerkingen

Er is vanuit gegaan dat het bij 'Hulp en Steun' en 'Weldaad en steun' (aan arme weezen, ongeacht van welke gezindte) om dezelfde vereniging gaat.