Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen

Naam Commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen
Alternatieve namen
  • "Soepcommissie" (populaire aanduiding)
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1801 (oprichting)
Einddatum 1945 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan de armen gedurende de wintermaanden voedsel te verschaffen

Activiteit

vanaf 1801: het verschaffen van voedsel in de wintermaanden

in 1893: het oprichten van de Vereeniging Het Werkhuis

Werkt samen met

en heeft als dochterorganisatie de Vereeniging Het Werkhuis, opgericht in 1893 en eveneens gevestigd te Hoorn.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de Vereeniging Het Werkhuis en aan de inventaris van het archief van de commissie zelf.

Archief

Het archief van de Commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen (soepcommissie te Hoorn) wordt onder toegangsnummer 525 bewaard in het Westfries Archief (inventaris, 0,24 m; openbaar). Het bevat aan 19de eeuws materiaal:

rekening van ontvangsten en uitgaven 1801-1863

circulaires 1801-1945

concept-circulaires betreffende de jaren 1867, 1879, 1884 en 1941.