Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap 'Tot nut en weldadigheid'

Naam Gebroederschap 'Tot nut en weldadigheid'
Opmerkingen over naam (Calisch)
Alternatieve namen
  • De gebroederschap "Nut en Weldadigheid" ((Falkenburg en Blankenberg))
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 mei 1850 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

in de nood van behoeftigen te voorzien door het verstrekken van kaartjes/bons voor brandstoffen, levensmiddelen en andere artikelen, die door de leden zelf aan hunne protégé's uitgereikt worden (Calisch)

Activiteit

een tweejaarlijkse verloting van de door contributiegeld aangekochte levenmiddelen (Calisch).

Bij de tweejaarlijkse trekkingen in mei en november kunnen de leden levensmiddelelen winnen die ze, naast de aangekochte giften, ook nog eens aan hun protégé's kunnen overhandigen. (Falkenburg)

'Verstrekt levensmiddelen, brandstoffen en andere artikelen aan behoeftigen, onverschillig van welke gezindte of van welke kunne. (Blankenberg )

Oprichters

De eerste bestuurders zijn de 'jonge-heeren' A. van Gelder, S. de Vita, S.C. Belinfante, J. Kogel en S. Brandon (Calisch)

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I: Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 301. (In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek, bewerkt door Ph.F.)

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 368-369. (Uit echte bronnen bijeengebracht door N.S.C.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 486.

Opmerkingen

inkomsten:

contributie van 3 cent per week van de leden, in 1851 300 in getal (Calisch).

Falkenburg, zelfde contributie noemend (1,56 per jaar) geeft een staat van inkomsten/uitgaven over de jaren 1886-1890.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de 'Gebroederschap Nut en Weldadigheid (219) 1879 1 omslag' bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam