Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Heil der Armen

Naam Vereeniging Heil der Armen
Alternatieve namen
  • Vrouwenvereeniging "Tot heil der armen" (inventaris)
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1843 (eerste vermelding)
Einddatum 1952 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Doelstelling

de armen tot steun te zijn

Activiteit

het steunen van armen

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 401.

ad eerste en laatste vermelding, activiteit en leden:

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

 

Archief

Het archief van de Vereniging Heil der Armen 1853-1952 bevindt zich in het Westfries Archief onder toegangsnummer 657; archieftitel: Vrouwenvereniging "Tot heil der armen" in de Hervormde Gemeente, Hoorn.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Westfries Archief
Naam collectie Vrouwenvereniging "Tot heil der armen" in de Hervormde Gemeente, Hoorn
Beheersnummer 657
Toegang inventaris
Notulen ja

Notulen, 1897-1946

Aantekeningen betreffende tijdens de vergaderingen genomen besluiten, 1853-1871

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1843/44-1927

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1900-1936

Overige stukken ja

Staat der donateurs, circa 1950

Staat der bedeelden 1948-1952