Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Valburg tot verpleging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in huisgezinnen

Naam Vereeniging Valburg tot verpleging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in huisgezinnen
Opmerkingen over naam kortweg Vereeniging Valburg
Plaats Valburg
Provincie Utrecht
Begindatum 16 mei 1900 (oprichting)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

[gezinsverpleging voor krankzinnigen en en zenuwlijders]

 

Activiteit

'De aan de zorgen der vereeniging toevertrouwde patiënten zullen onder toezicht van het bestuur worden geplaatst, in verband met de kerkgenootschappen waartoe ze behooren'.

Oprichters

Mathile Jacques Chevallier

Koninklijk Besluit 9 november 1900 nr. 37
Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 55.

Ds. A. de Groot, “Veldwijk in verleden tijd” (een uitgave ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk te Ermelo, 1976)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathile_Jacques_Chevallier, geraadpleegd op 25 augustus 2010.

ad Koninklijk besluit:

Register van de Staatscourant 1900.

Opmerkingen

Algemeen:

Op 16 mei 1900 werd te Utrecht opgericht de "Vereeniging Valburg tot verpleging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in huisgezinnen", een zaak waarvoor Mathile Jacques Chevallier zich zeer had beijverd en waarbij hij ook de Rooms-Katholieken had ingeschakeld.
ad activiteit:
Het bleef bij de oprichting. Patiënten zijn er nooit in Valburg verpleegd.